NewsGarrettGalleryMediaMoviesODJ

NEWS:

______________________________________________________


Duben 2010

Sam Flynn – Tron Viral Marketing

29. dubna 2010 v 18:33 | Luciášek |  Foto 2010
free image host free image host free image host


zdroj: mrhedlund.com, youtube.comScans - Wonderland April/May 2010 Issue 22

25. dubna 2010 v 19:17 | Luciášek |  Foto 2010
free image host free image host free image host free image host free image host free image host free image host free image host

zdroj: mrhedlund.com


Garrett - Twitter Fade In Magazine

17. dubna 2010 v 18:49 | Luciášek |  NEWS
Předem se omlouvám za příšerný překlad.Garrett Hedlund just walked in...
(Garrett hedlund zrovna odešel v...)

Hi everyone! It s 2:47. LA time From Garrett
(Zdravím všechny! je 2:47. LA čas pro Garretta)

Yes we are still here Garrett s drinking some coffee now
(Ano, jsme stále tady, Garrett právě pije kávu)

Tinii asked Do you google yourself? Garrett says No but there is something he
(Tinii se zeptala Děláš si google ty sám? Garrett řekl "Ne, ale je tady něco"on)

Shaye Kingston : "what is a day in the life like of Garrett right now?"
(Shaye Kingston: "jaký je den v tvém životě, jako Garrett právě teď?")

Garrett says "pretty damn simple. If I don't have meetings I look outside 2 see if it s sunny or cloudy I go to the same place every morn get some eggs & coffee, go back to my place...go about any meetings throughout day back to my place 2 read & relax... then I drop by and annoyingly pound on doors of pals I haven' t seen in awhile."
(Garrett říká: "zatraceně jednoduchý. Pokud nemám setkání podívám se ven 2 uvidíme, jestli je slunečno nebo zataženo. Jdu na stejné místo jakokaždé ráno trochu vajec & kávy, zpět na své místo ... jít na jakýkoli setkání v den,zpět na své místo 2 Čtení & relax ... pak se stavím a nechutně tluču na dveře kamaráda Ještě jsem neviděl chvilku. ")

LifeisDolce asks "advice for anyone interested in following your path."
(LifeisDolce žádá "rady pro zájemce o této vaší cestě.")

Garrett says "throw in the towel...grow concerned w what everyone else is doing... Never go 2 a club w a line out front & where papparazzi are. That s not where you want to be."
meant to say "don't throw in the towel," as first piece of advice from Garrett Hedlund.
Garrett říká "hodit ručník do ringu ... růst v to, co všichni ostatní dělají ... Nikdy nechoďte nechoďte do klubu předním vchodem kde jsou papparazzi. Tak to není tam, kde chcete být."
chtěl říci "neházet ručník do ringu", jako první kus rada od Garretta Hedlunda.Wonderland Magazine Shoot

12. dubna 2010 v 18:08 | Luciášek |  Photoshoots
free image host free image host free image host free image host free image host free image host

+ Interwiev (Eng)


Garrett - Icons #03

10. dubna 2010 v 12:13 | Luciášek |  Avantars and Icons
       
       


Fade In Magazine Photoshoot.. ?

8. dubna 2010 v 18:04 | Luciášek |  NEWS
Na Twitteru "Fade In Magazine" se objevily informace o tom, že se chystají photoshooty
s Garrettem. Dávám vám sem několik zpráv z jejich Twitteru.
A doufám, že víte co je Twitter xD
A pro tentokrát jsem vám to přeložila ;-)Tune in Wed 4 live tweets from our photo shoot with the hottest young actors in town, incl. Aaron Paul, Garrett Hedlund & Alex Pettyfer.
(Nalaďte si ve středu 4. živě pípání z našeho fotografování s nejžhavějšími mladými herci ve městě, vč. Aarona Paula, Garretta Hedlunda & Alexe Pettyfera.)


Garrett Hedlund in the house
( Garrett Hedlund v domě)

Garrett studied photo journalism in school
( Garrett studoval žurnalistiku fotografie ve škole.)

He s smokin a Camel
(On kouří značku Camel)

Does Garrett look like James Dean or what?
(Má Garrett vypadat jako James Dean, nebo co?)

Garrett likes his coffee w cream just more stuff u really need 2 know
(Garrett má rád své kafe s krémem, jen další věci opravdu potřebuje vědět 2)

So todays shoot was amazing Garrett was way shy & quiet
(Takže dnešní natáčení bylo úžasné, Garrett byl tak plachý & klidný)

Shana Feste Talks About Garrett

4. dubna 2010 v 13:39 | Luciášek |  NEWS

Shana Feste je režisérka filmu Love Don't Let Me Down, kde hraje Garrett.


Again, you're working with buzzy young talent on Love Don't Let Me Down.You've got Garrett Hedlund, who's the star of the upcoming Tron Legacy…
I know. When I met him, he was shooting Tron. Who knows what Tron is going to be? I think it'll be a huge success and people will know who he is, but it's like when I met Carey. She had done An Education and we didn't know what that would be, but there was something special in her. When I met Garrett, I felt the exact same way.

Sam Flynn Crashes ENCOM Event

4. dubna 2010 v 13:22 | Luciášek |  Tron Legacy

Sam alias Garrett nám předvedl krásný skok padákem!!

Video + captures HERE

sam